Workshop

armar_uppat

Sanger_Aret_Runt

Mera_Psalmgladje

WORKSHOPS-inspiration var ordet!

WORKSHOPS FÖR KÖRLEDARE

Jag håller ofta workshops för andra körledare. Några saker som jag då särskilt arbetar med är : –rätt energi- tolkning-förebildande- betoning- och känsla.
För mig är det viktigt att man får upp körsångarna mentalt på tårna , så att de känns engagerade till hundra procent och vet precis hur de ska sjunga tillsammans.
Vidare arbetar jag med genrekännedom. Man kan inte sjunga all slags musik på samma sätt! En del genrer går ut på att svänga och då måste betoningen och notlängden anpassas till det. Med andra genrer är det precis tvärtom. Att man förstår musikens uppbyggnad och själ är viktigt!

UPPSJUNGNING I KÖREN
Redan i uppsjungningen ska man känna hur livsandarna väcks till liv och hur energin höjs hos körmedlemmarna.
För mig har uppsjungningen mycket lite att göra med stämbanden , utan mera med energin hos kören och i rummet.
Jag vill också få upp engagemanget och målmedvetenheten på en nivå , där alla i kören tillsammans strävar mot samma resultat.
Jag vill skapa en slags magi , så att alla bär samma intention och känsla för stycket, och känner musiken inte bara till noter och toner, utan till sin själ och mening. Helt enkelt att arbeta med den musikaliska medvetenheten.

REPERTOAR
Jag visar olika slags repertoar inom skilda genrer och åldersspann. Det gäller främst mitt eget utgivna material, men också sådant som kommer eller arrangemang av andras sånger och psalmer.

WORKSHOPS FÖR KÖRER

Jag kommer gärna och håller en eller två dagars workshop direkt med kören. Jag arbetar lika gärna med barnkörer, ungdomskörer, som vuxna. Såväl profana som sakrala.

Min genre är bred så det finns plats för det mesta inom körmusik. Gospel, pop, jazz, visor , sakrala stycken, musikal mm

Jag arbetar gärna med att presentera mitt eget körmaterial om det passar in. Det kan vara allt från ett helt specifikt material till ett smörgåsbord av olika stilarter.

Några förslag:

Sjung Frälsarkransen—Material ur ”Den som bär”

3-stämmig damkör +baryton
11 sånger.
Musiken har inspiration från ett flertal musikgenrer.
Folkmusik, klassisk, gospel, pop ,musikal.

Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson

Passar ungdomskörer och vuxenkörer med öppet sinne. från 15 år.

Sjung din Pilgrimsresa!

3 stämmig kyrkokör + orgel enkel sättning
7 sånger skapade utifrån de sju ledorden för pilgrimer
Musiken bottnar i folkmusiken och gungar fint.
Det går utmärkt att skapa en pilgrimsmässa av materialet.

Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson

Passar Kyrkokörer

 

BARNKÖRER

Välsignade barn

Material : Välsignade barn och Allt som lever mm.
Enkla sånger , kanon, rörelsesånger och 2 stämmiga sånger för mindre barn. Av detta material skapar du lätt en familjegudstjänst!

Från 5-10 år.

Add Comment